Hbieb tat-Tempju Sant’ Elena

– Li tqajjem interess u kuxjenza dwar il-wirt storiku u kulturali raprezentat mil-Bazilika ta’ Sant’ Elena Birkirkara.

– Li torganizza attivitajiet kulturali u laqghat ta’ informazzjoni biex teduka u izzid l-interess f’dan ir-rigward.

– Li tahdem favur finanzjament ta’ restawr kemm il-ghaqda wehida u kemm ma ohrajn skond il-htiga.

– Tohrog fondi ghal xogholijiet ta’ arti ghal gewwa l-istess knisja dejjem skond qbil u awtorizazzjoni skond il-htiga.

Organisation Details

VO No.

0776

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

53, Triq Mose Gatt, Birkirkara

Town / City

Birkirkara

Postcode

BKR 4091

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Emanuel Sammut

Designation

President

Phone

21488803

Mobile

79201101

Public email

emsammut51@maltanet.net

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute