Kumiat Armar tal-Pjazza – Nadur

  • ‘ Sabiex fl-Ghaqda taghna naghtu spazzju lil kull individwu, s-sahha li johloq u jaqsam l-ideat u x-xoghol tieghu biex inzejnu l-pjazza u nghamlu festa lilPatruni taghna Pietru u Pawlu u lil kon-patru  taghna San Koronatu’

Organisation Details

Alson know as

Maltese

VO No.

VO/1850

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

9 Garadge Armar tal.knisja yriq ta' Said

Town / City

Nadur

Postcode

1665

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Contact Person

Eucharist Camilleri

Designation

Kaxcier

Phone

21552211

Fax

None

Mobile

79090916

Admin email

eucharist.c@gmail.com

Public email

eucharist.c@gmail.com

Board Details

No. of Board Members

9

Statute

Existing statute

yes