L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti

L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti hi għaqda nongovernattiva mwaqqfa fl-1999, li taħdem biex il-membri tagħha jikkollaboraw mill-qrib fil-professjoni tagħhom.

Organisation Details

Acronym

Għ.Għ.M.

VO No.

2119

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

95, Triq San Filippu

Town / City

Għaxaq

Postcode

GXQ 2100

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Joseph Buttigieg

Designation

Viċi President

Mobile

+356 79822363

Admin email

ghaqdaghalliemamalti@gmail.com

Public email

ghaqdaghalliemamalti@gmail.com

Board Details

No. of Board Members

7

Statute

Existing statute

yes