L-ghaqda Tal-Ghalliema Tal-Malti

Organisation Details

VO No.

2119

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

'95, Triq San Filippu, Ghaxaq

Town / City

Għaxaq

Postcode

GXQ 2100 - Malta

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Joseph Buttigieg

Designation

Vice President

Phone

79822363

Admin email

joseph.buttigieg@gmail.com

Public email

ghaqdaghalliemamalti@gmail.com

Board Details

Statute