L-Għaqda Tal-Għalliema Tal-Malti

Organisation Details

VO No.

2119

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

95, Triq San Filippu

Town / City

Għaxaq

Postcode

GXQ 2100

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Joseph Buttigieg

Designation

Vice President

Phone

79822363

Admin email

joseph.buttigieg@gmail.com

Public email

ghaqdaghalliemamalti@gmail.com

Board Details

Statute