Malta Amateur Radio League (M.A.R.L.)

GĦANIJIET TAL-M.A.R.L: Il-M.A.R.L. għandha dawn l-għanijiet: (a) Tiġbor fiha nies bil-għan li tkattar l-interess fl-Amateur Radio, u fil-fergħat differenti tiegħu. (b) Tagħti pariri u titħaddet ma’ l-awtoritajiet, suġġetti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-Amateur Radio u fil-fergħat differenti tiegħu. (ċ) Tipprovdi dawk il-faċilitajiet għall-membri fil-qasam tat-tagħlim u prattika firradju u fil-fergħat differenti tiegħu. (d) Tikkorrispondi u tibdel ideat u fehmiet ma’ membri u ma’ għaqdiet oħra Maltin kif ukoll barranin li għandhom l-istess ideali bħal dawk misjuba f’dan l-istatut. (e) Biex tipprovdi faċilitajiet tal-Buro għall-membri kollha mħallsa regolarment fil-M.A.R.L. (f) Biex tipprovdi faċilitajiet għal dawk li ma jkunux membri tal-M.A.R.L. iżda li jkunu jixtiequ jirċievu u jibgħatu QSL cards fil-Buro tal-M.A.RL., sakemm jiġu osservati r-regolamenti speċifikati għal dan is-servizz. (g) Tipprovdi faċilitajiet u tieħu sehem f’attivitajiet u ħtiġijiet ta’ emerġenza nazzjonali. 

 

 

Organisation Details

VO No.

0797

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Qasam Industrijali , Triq Notabile

Town / City

Attard

Postcode

ATD 3000

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Ivan Privitera

Designation

Secretary

Mobile

79437808

Admin email

ivan.privitera@gmail.com

Website

http://www.9h1mrl.org/

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute