Socjeta Filarmonica La Vittoria A.D.1907

Is-Soċjeta għandha dawn l-għanijiet u skopijiet prinċipali:

 

  1. Illi tanqal l-istudju u l-kultura tal-mużika;
  1. Illi toffri post għal-laqgħat u attiviitajiet oċjali, kulturali, sportivi, edukattivi, rikreattivi għas-Soċji u l-familji tagħhom kollha;
  2. Illi tipparteċipa fil-festa titulari ta’ Maria Bambina;
  3. Illi tippromwovi u tassisti fl-iżvilupp u l-avvanz soċjali u komunitarju.

Organisation Details

VO No.

VO/0374

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

23, Parish Square, Mellieha

Town / City

Mellieħa

Postcode

MLH 1070

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Mr Joseph Cauchi

Designation

Segretarju Ġenerali.

Mobile

79020123

Admin email

vittoria@go.net.mt

Website

www.lavittoriabandclub.org

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute