Soċjeta Filarmonica La Vittoria AD 1907

Is-Soċjeta għandha dawn l-għanijiet u skopijiet prinċipali:

  • Illi tanqal l-istudju u l-kultura tal-mużika;
  • Illi toffri post għal-laqgħat u attiviitajiet soċjali, kulturali, sportivi, edukattivi, rikreattivi għas-Soċji u l-familji tagħhom kollha;
  • Illi tipparteċipa fil-festa titulari ta’ Maria Bambina;
  • Illi tippromwovi u tassisti fl-iżvilupp u l-avvanz soċjali u komunitarju.

Organisation Details

VO No.

0374

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

23, Parish Square

Town / City

Mellieħa

Postcode

MLH 1070

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Mr Joseph Cauchi

Designation

Segretarju Ġenerali

Mobile

79020123

Admin email

vittoria@go.net.mt

Website

https://www.lavittoriabandclub.com/

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute