Socjeta’ Muzikali Madonna tal-Gilju

Organisation Details

VO No.

VO/0204

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Palazz il-Gilju, Pjazza tal-Knisja, Mqabba,

Town / City

Mqabba

Postcode

MQB 1012

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Charmaine Baldacchino

Designation

Treasurer

Mobile

99434383

Public email

info@talgilju.com

Website

http://www.talgilju.com/

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute