Socjeta Muzikali Santa Marija – Qrendi

Ic-celebrazzjoni tal-Festa ta’ Santa Marija fil-Qrendi li tigi ccelebrata fil-15 ta’ Awwissu. – It-tmexxija u t-tkabbir tal-Banda Santa Marija tal-Qrendi

Organisation Details

VO No.

VO/0214

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Palazz Marija Assunta, Triq Rokku Buhagiar

Town / City

Qrendi

Postcode

Qrendi QRD

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Anthony Aquilina

Designation

President

Mobile

99885506

Admin email

info@santamariaqrendi.com

Public email

info@santamariaqrendi.com

Website

www.santamariaqrendi.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute