Socjeta San Pawl Banda Konti Ruggieru

Is-Socjeta’ San Pawl Banda Konti Ruggieru giet imwaqqfa fir-Rabat ta’ Malta fil-25 ta’ Lulju 1869, bil-ghan li:

  1. Iqanqlu l-ispirtu tal-istudju tal-muzika;
  2. Ikomplu jkabbru l-Festi tal-Parrocca ta’ San Pawl tar-Rabat; u
  3. Joffru lok ta’ laqghat u rikrejazzjoni ghall-imsehbin kollha.

 

  1. Is-Socjeta’ San Pawl Banda Konti Ruggieru hija Ghaqda Volontarja, awtonoma u mhix imwaqqfa ghal skop ta’ profitt

 

  1. Ic-Cirkolu huwa l-lok tas-Socjeta’ li fih ghandhom isiru l-kuncerti tal-Banda u fejn anke jinghataw lezzjonijiet lill-Aljievi tal-Banda.

Organisation Details

VO No.

VO/0612

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

67, Triq il-Kbira

Town / City

Rabat, Malta

Postcode

RBT 1014

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Aristarco Cefai

Designation

Honorary Secretary

Mobile

Malta c

Public email

countrogerband@outlook.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute