Soċjetà Santa Marija Banda Re Ġorġ V

Organisation Details

VO No.

0260

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Palazz Santa Marija, Pjazza tal-Knisja

Town / City

Mqabba

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Public email

info@santamarija.com

Website

http://santamarija.com/

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute