Xaghra Historical Re-Enactment Organisations

L-ghanijiet ta’ l-Organizzazzjoni huma li:

 

(a) tfakkar u ssahhah il-memorja tal-valur storiku kulturali u religjuz li d-       dati tat-8 ta’ Settembru 1565, ossia` t-tmiem ta’ l-Assedju l-Kbir ta’ Malta, t-8 ta’ Settembru 1800, ossia l-waqgha tal-Francizi f’Malta, t-8 ta’ Settembru 1943, ossia` r-reza ta’ l-Italja waqt it-Tieni Gwerra Dinjija, u grajjiet ohra storici b’rabta max-Xaghra, kellhom u ghad ghandhom ghal Malta u Ghawdex;

 

(b) torganizza flimkien mal-Parrocca attivita` principali, kull 7 ta’ Settembru fi Pjazza L-Vittorja, x-Xaghra Ghawdex, u dan biex tfakkar u ssahhah il-memorja tal-grajjiet imsemmija f’paragrafu (a);

 

(c) tinvolvi u tippromwovi  sa fejn hu possibli, residenti Xaghrin fl-organizzazzjoni u t-twettiq ta’ l-attivita` principali taghha;

 

(d) torganizza attivitajiet ohrajn li ghandhom jitqiesu sekondarji ghal dik principali, sabiex tipromwovi l-grajjiet marbuta mat-8 ta’ Settembru u grajjiet storici ohrajn, kemm fix-Xaghra u kif ukoll f’lokalitajjiet ohrajn, izda dan dejjem jekk ir-risorsi  finanzjarji u umani ta’ l-Organizzazzjoni jkunu jippermettu; u

 

(e) tigbor jew tfittex fondi biex jigu organizzati l-attivitajiet taghha jew ghal skopijiet ohrajn skond kif jippermetti l-iStatut.

 

Organisation Details

VO No.

VO/0390

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Domus Curialis, Pjazza l-Vittorja

Town / City

Xagħra

Postcode

XRA 1010

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Contact Person

Michael Portelli

Designation

Secretary

Mobile

99459548

Admin email

micpor@hotmail.co.uk

Public email

marsalfornbobby@yahoo.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute