Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija

L-iskop ewlieni tal-fondazzjoni hu biex tfassal u taħdem fuq pjan ta’ azzjoni dwar il-konservazzjoni tan-Naħla Maltija u tieħu ħsieb il-koordinament u l-eżekuzzjoni tiegħu. Din il-fondazzjoni sa tkun qed taħdem biss fuq kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu man-Naħla Maltija. Se nkunu qed naħdmu fuq dawn l-objettivi li huma bbażati fuq l-għan prinċipali: (a) Tgħarraf bl-importanza tan-Naħla Maltija […]

Read More… from Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija