Call for Evaluators for MCVS Funding Schemes 2023-2024

Download information pack HERE.

EN
Call for Evaluators for MCVS Funding Schemes 2023-2024

This call for applications is issued by the Malta Council for the Voluntary Sector in collaboration with the Ministry for Inclusion, Voluntary Organisations and Consumer Rights. The guidelines for the funding schemes are published on the Malta Council for the Voluntary Sector website (www.maltacvs.org).

Both the Small Initiatives Support Scheme (SIS) and the Voluntary Organisations Project Scheme (VOPS) are designed to assist applicants looking for funding on projects that can make a real difference to their local communities. The Training Initiative Scheme (TIS) is designed to assist applicants in both individual training as well as the organisation of training initiatives for small groups by VOs.

This call for evaluators is for the evaluation of applications for projects under the SIS, VOPS and TIS for calls issued in 2023 and 2024.

The Document for the Call for Evaluators for the Schemes addressed to VOs can be requested by email from Ms. Kimberley Grech on kimberley.a.grech@gov.mt

The deadline for submission is noon of Thursday 22nd June 2023. Applications, accompanied by a CV, should be submitted by hand, email, through the link HERE (Google Form) or by registered post to the Malta Council for the Voluntary Sector.

Application form sent by post should be addressed as follows:
Call for Evaluators
Malta Council for the Voluntary Sector,
Volunteer Centre, 181, Melita Street,
Valletta, VLT 1129.

Application form sent by email should be addressed and sent to: mcvs.mivc@gov.mt

Should you need further assistance, kindly contact Ms Kimberley Grech on Tel: +(356) 2248 1110 Email: kimberley.a.grech@gov.mt.

MT

Sejħa għall-evalwaturi għall-Iskemi ta’ Fondi tal-MCVS 2023-2024

Din is-sejħa għall-applikazzjonijiet qiegħda tinħareġ mill-Kunsill Malti għas-Settur tal Volontarjat b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur. Il-linji gwida għall-iskemi tal-fondi huma ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (www.maltacvs.org ).

Kemm l-“iSmall Initiatives Support Scheme” (SIS) u l-“Voluntary Organisations Project Scheme” (VOPS) huma mfassla biex jgħinu lill-applikanti li qed ifittxu l-fondi fuq proġetti biex ikunu jistgħu jagħmlu differenza reali għall-komunitajiet lokali tagħhom. It-“Training Initiatives Scheme” (TIS) hija mfassla biex tassisti lill-applikanti, kemm fit-taħriġ individwali u kif ukoll fl-organizzazzjoni ta’ inizjattivi ta’ taħriġ mill-VOs għal gruppi żgħar.

Din is-sejħa għall-evalwaturi hija għall-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għal proġetti taħt l-Iskemi tas-SIS, VOPS u TIS għat-termini tal-2023 u l-2024.

Id-Dokument għas-Sejħa għall-evalwaturi għall-Iskema ta’ Proġetti ta’ l-Organizzazzjonijiet Volontarji tista’ tintalab b’email lis-Sinjorina Kimberley Grech fuq kimberley.a.grech@gov.mt

Is-sottomissjonijiet jintlaqgħu sa nhar il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2023 sa mhux iktar tard minn nofsinhar. L-applikazzjonijiet, flimkien ma’ CV, għandhom jiġu sottomessi bl-idejn, billi tapplika online HAWNHEKK (Google Form), posta reġistrata jew email indirizzati lill-uffiċċju tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat.

Il-Formola tal-applikazzjoni bil-posta rreġistrata jew bl-idejn għandha tiġi ndirizzata kif ġej:
Sejħa għall-Evalwaturi
Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat
181, Triq Melita
Il-Belt Valletta, VLT 1129

L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu wkoll permezz tal-email fuq l-indirizz elettroniku: mcvs.mivc@gov.mt
Għal aktar informazzjoni nitolbukom tikkuntattjaw lis-Sinjorina Kimberley Grech fuq Tel: +(356) 2248 1110 Email: kimberley.a.grech@gov.mt.