L-MCVS tirċievi l-European Solidarity Corps Quality Label (MT/EN)

L-MCVS tirċievi l-European Solidarity Corps Quality Label biex pajjiżna jospita voluntiera Ewropej

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS) għadu kif irċieva l-European Solidarity Corps Quality Label mill-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea (EUPA) bħala entità li tista’ tospita voluntiera Ewropej. Il-European Solidarity Corps Quality Label tiċċertifika li organizzazzjoni li tieħu sehem fil-korp tkun kapaċi tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa biex iż-żgħażagħ jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ solidarjetà.

Bħala l-entità li tipprovdi sapport lis-settur tal-volontarjat f’Malta, l-MCVS dejjem stinkat biex tipprovdi opportunitajiet ġodda għall-għaqdiet volontarji. F’dan ir-rigward, fl-2022 l-MCVS ingħatat il-Quality Label biex taġixxi bħala organizzazzjoni li tibgħat u tappoġġa voluntiera Maltin f’missjonijiet Ewropej taħt il-finanzjament European Solidarity Corps. L-MCVS issa ngħatat il-Quality Label bħala lead u host li se tpoġġiha f’pożizzjoni li tkun tista’ tapplika għal fondi Ewropej ħalli tospita voluntiera mill-kontinent Ewropew f’kollaborazzjoni ma’ organizzazzjonijiet volontarji Maltin.

Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli qalet li din l-aħbar tfisser ċertifikat internazzjonali b’saħħtu għall-ħidma u għall-investiment li qed jagħmel il-Gvern Malti fis-settur tal-volontarjat. Hija rringrazzjat lill-ħaddiema kollha fi ħdan l-MCVS għall-ħidma tagħhom favur settur volontarju aktar b’saħħtu u sostenibbli.

L-EUPA iddikjarat li bl-għoti ta’ din il-quality label, “L-MCVS se tkompli tokkupa rwol importanti fl-iżvilupp tas-soċjetà, u tkompli timpenja ruħha fi kwistjonijiet li jikkonċernaw iż-żgħażagħ u s-sostenn tal-iżvilupp tal-komunità”.

Is-Sur Mauro Pace Parascandalo, Kap Eżekuttiv tal-MCVS, qal li, “L-MCVS dejjem tistinka biex timpenja ruħha ħalli jiżdiedu inizjattivi u opportunitajiet għall-istess settur tal-volontarjat u l-voluntiera”.

MCVS receives European Solidarity Corps Quality Label for Malta to host European volunteers

The Malta Council for the Voluntary Sector (MCVS) received the European Solidarity Corps Quality Label by the European Union Programmes Agency (EUPA) as lead and host entity for European volunteers. The European Solidarity Corps Quality Label certifies that an organisation taking part in the Corps can provide the necessary conditions for young people to take part in solidarity activities.

As the entity in charge of supporting the voluntary sector in Malta, MCVS has always strived to provide new opportunities for voluntary organisations. In this regard, in 2022 MCVS was awarded the Quality Label to act as sending/supporting organisation to support Maltese volunteers in European missions under the European Solidarity Corps funding. MCVS has now been awarded the lead and host Quality Label which will put it in a favourable position to apply for European funds to be able to host European volunteers with Maltese voluntary organisations.

Minister for Inclusion, Voluntary Organisations and Consumer Rights Julia Farrugia Portelli stated that the award of this quality label is testament to the investment that the Maltese Government is making in the voluntary sector. She thanked all the workers within the MCVS for their efforts in building a stronger and more sustainable voluntary sector.

EUPA stated that by awarding this quality label “MCVS will continue to play an important role in societal development, and further engage in issues concerning young people and sustaining community development.”

Mauro Pace Parascandalo, Chief Executive Officer of MCVS, stated that “the council always strives to commit itself to increase initiatives and opportunities for the same volunteer sector and volunteers.”