Laqgħat għal-Organizzazzjonijiet Volontarji fil-Lokalita Tiegħek!

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS)

Flimkien mall-Kunsilli Lokali Tiegħek

Qed jistieden lill-Għaqdiet Volontarji kollha tal-lokal

Għall-Laqgħa fil-Lokalita` tiegħek stess!

 

L-iskop ta’ din il-laqgħa hija sabiex ninfurmakom

Bl-opportunitajiet ta’ għajnuna li jeżistu għas-settur tal-Volontarjat kif ukoll nisimgħu l-kummenti tagħkom

Sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw aħjar

Ir-realtajiet diversi tagħkom.

 

Data:     it-Tnejn (kull ħmistax) skond il-lokalita’

Ħin:       Fis-6.00 ta’ filgħaxija

Post:     Fis-Sala tal-Kunsill Lokali jew kif ikun indikat

 

Napprezzaw l-attendenza tagħkom sabiex inkunu nistgħu ngħinukom aħjar!