Inizjattiva ġdida li tgħin żgħażagħ b’diżabilità jaħdmu f’għaqdiet volontarji

Ġie ffirmat ftehim bejn l-Aġenzija Sapport u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat sabiex ikomplu jsaħħu l-ħidma ta’ bejniethom. Dan il-ftehim se jkun qed iżid il-kollaborazzjoni fuq inizjattiva ġdida taħt il-Youth Engage Scheme, li hija parti mill-Youth Volunteer Service tal-MCVS, fejn żgħażagħ b’diżabilità se jkunu jistgħu jtejbu l-prospetti tal-karriera tagħhom permezz ta’ xogħol prattiku f’organizzazzjonijiet volontarji. Din […]

Read More… from Inizjattiva ġdida li tgħin żgħażagħ b’diżabilità jaħdmu f’għaqdiet volontarji

Call for donation of office furniture and equipment to support VOs

As part of the commitment to support Voluntary Organisations in Malta and Gozo, the Malta Council for the Voluntary Sector is issuing a call for entities or individuals who would like to donate, in kind, any of the following items: – office furniture, such as office desks, storage units, shelving, drawer units, chairs and/or tables. […]

Read More… from Call for donation of office furniture and equipment to support VOs

MCVS joins national effort to combat human trafficking

People of all genders, ages and backgrounds can become victims of the crime of human trafficking. 68.4% of registered victims in 2021 in the EU were women or girls and 31.6% were men or boys 59% of all registered victims of trafficking in 2021 within the EU were citizens of Member States Children account for […]

Read More… from MCVS joins national effort to combat human trafficking

Simplygiving.mt – VOs can create fundraising projects or campaigns

SimplyGiving.mt is an online platform managed by the Malta Council for the Voluntary Sector that allows people in Malta to easily donate money to various projects and campaigns by registered Voluntary Organisations. It provides a secure, transparent and accountable way for donors to give money to causes they care about. SimplyGiving.mt is a user-friendly platform […]

Read More… from Simplygiving.mt – VOs can create fundraising projects or campaigns

Stqarrija mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

B’referenza għall-kummenti li għamel is-Sur Michael Stivala, President tal-Malta Developers Association, il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jixtieq jistqarr li mhux aċċettabbli li individwi ġewwa jew barra mis-Settur tal-Volontarjat jagħmlu allegazzjonijiet mingħajr ma jkunu sostanzjati bil-fatti f’idejhom. Id-dritt għall-assoċjazzjoni ħielsa u l-libertà tal-espressjoni huma mħarsa mill-Kostituzzjoni Malta. Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jappoġġa bil-qawwa lill-organizzazzjonijiet volontarji kollha fis-settur […]

Read More… from Stqarrija mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

Jitħabbar iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

Wara li nħatar il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat għall-perjodu 2023-2025 fil-ġimgħat li għaddew, f’laqgħa tal-Kunsill illum ġew magħżula s-Sa Gertrude Buttigieg mill-Malta Health Network bħala Chairperson, u s-Sur Jorge Spiteri mill-Fondazzjoni Malta Żgħażagħ fl-Agrikoltura bħala Viċi. Dawn ser iservu għat-tliet snin li ġejjin skont it-terminu tal-Kunsill. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill, is-Sur Mauro Pace Parascandalo, tahom l-isbaħ xewqat […]

Read More… from Jitħabbar iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat

MCVS issues call to financially support First Aid Courses organised by VOs

The Malta Council for the Voluntary Sector has issued a call for Voluntary Organisations to organise a Basic First Aid Course within their Organisation/Community. Twelve Courses shall be supported financially, and each course shall cater for a maximum of 12 participants. This call is eligible for organisations registered as VO with the Commissioner for Voluntary […]

Read More… from MCVS issues call to financially support First Aid Courses organised by VOs

Request for quotation – provision of training and mentoring/consultation

Request for Quotation for the Provision of Training and Mentoring/Consultation in aid of voluntary organisation capacity building. The Malta Council for the Voluntary Sector (MCVS), responsible to organise activities under the VO Fund according to the VO Act (Cap. 492) of the 11th December 2007, is requesting the Expression of Interest for the Provision of […]

Read More… from Request for quotation – provision of training and mentoring/consultation

New Volunteering Initiative – Partnership with Schools

In an endeavour to support the voluntary sector, MCVS has embarked on an initiative to promote the culture of volunteering amongst children and adolescents. We believe that by working to instil the value of volunteering from a young age, we can ensure the sustainability and growth of the voluntary sector in the years to come […]

Read More… from New Volunteering Initiative – Partnership with Schools